wpeD.jpg (5567 bytes)

 award2_med.gif (6174 bytes)2/1999 wpe1D.jpg (3033 bytes)3/1998   CPRIDEAWARD-SM.gif (6671 bytes)12/1998 aw03.gif (2968 bytes)1/1999allprideprideaward.jpg (6615 bytes)5/00

INTERNATIONAL HOMOSEXUAL WEB ORGANIZATION

©1997-2002 All rights reserved  1ST PARTNERSHIP PAGE    IHWO INTERNATIONAL HOMOSEXUAL WEB ORGANIZATION  [email protected]

Materialet er leveret til éngangsproduktion i IHWO´s hjemmeside og må ikke samtidig eller senere udgives digitalt (f.eks. via Internettet) eller på anden måde genproduceres, benyttes til andet formål eller overdrages til trediemand uden udtrykkelig aftale med  IHWO [email protected]. Materialet stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopier hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages print af skærmbilledet til privat brug.
Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til
IHWO [email protected].

belogo2.gif (4434 bytes)

http://www.bigeye.com/whatsnew.htm :

recommended 2001 as no. #268 out of 1200:-

  Queers in History